Hirvijahti 2022

Riistaklubin syksyn 2022 hirvijahdin järjestelyt ovat edenneet siten, että lupaprosessi on saatu läpi, ja sekä metsästysalueen että kaatolupien hakemukset on Metsähallituksen toimesta ratkottu.


Riistaklubille on myönnetty metsästysalue 8704 Loukku, joka sijaitsee Sotkamossa lähellä Laakajärveä Sotkamon ja Valtimon (nykyisin Nurmes) rajalla. Riistaklubille on myönnetty lupa yhden (1) hirven kaatamiseen, joka oikeuttaa yhden aikuisen hirven tai kahden vasan kaatamiseen. Useampaa lupaa haettiin, mutta Metsähallitus luonnollisesti tekee päätökset sen mukaan, miten hirvikanta alueella sallii.  


Hirvijahdin ajankohtaa on siirretty alkuperäistä suunnitelmaa hieman myöhemmäksi marraskuun alkuun: hirvijahtiin lähdetään 5.-8.11.22 eli ns. pitkä viikonloppu la-ti (neljä jahtipäivää). Tämän jälkeen voidaan yrittää järjestää syksyn mittaan viikonloppujahteja sen mukaan, miten lupia ja jahti-intoa riittää.


Metsähallituksen lupahakemusta varten kootulla ampujalistalla olevat henkilöt voivat osallistua jahtiin Riistaklubille myönnetyn metsästysluvan puitteissa: ts. alueen vuokrasta sekä kaatoluvista tulevat kulut jaetaan ampujalistalla olevien kesken ja ampujalistalla olevat ja osuutensa maksaneet saavat osallistua jahtiin ilman muita lupamaksuja. Ampujalistalle ilmoittautuminen ei ole välttämätön edellytys jahtiin osallistumiselle, vaan jahtiin pääsee mukaan myös henk.koht. hankittavalla päiväkohtaisella vierasluvalla. Lihanjako tehdään lupa-/saalismäärän mukaan.


Yhteismajoitus järjestyy Koppelojärvelle, joka sijaitsee Nurmeksen puolella ja josta ajaa esim. metsästyalueen pohjoisreunalle n. puolessa tunnissa. Tähän majoitukseen mahtuu 8 henkeä, hieman tiivistäen useampi. Tarvittaessa lisää majoitusta järjestetään Puukarin Pysäkiltä.


Jahtiin ilmoittaudutaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella. HUOM! Tällä lomakkeella ilmoittautuvat KAIKKI, jotka osallistuvat jahtiin, sekä ampujalistan kautta osallistuvat, että vierasluvilla osallistuvat. Hirvijahtiin ilmoittautuneet kootaan Whatsapp-ryhmäksi eli varmista ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, että puhelinnumerosi on oikein.


Tarvittaessa lisätietoja:

Vellu Lipponen

045-2770888Hirvijahdin 2022 ilmoittautumislomake

7. Osallistutko jahtiin ampujalistalta vai vierasluvilla?
8. Majoitus