Hirvijahti 2022

Riistaklubin syksyn 2022 hirvijahdin järjestelyt alkavat. Kaksi edellistä syksyä Riistaklubin Hirvikeijjot ovat olleet hirvijahdissa Metsähallituksen alueilla Lapissa (Kolari ja Kittilä), mikä on osoittautunut jahdin järjestelyjen ja logistiikan osalta haasteelliseksi. Ristikko on asetettu ensi syksyksi hieman etelämmäksi ja aluetta haetaan ensi sijassa Sotkamosta Kainuusta. Etuna tässä on lähellä oleva lahtivaja, majoituspaikka, tutummat maastot sekä naapuriseurojen tutut metsästäjät. Varsinainen metsästysalue varmistuu kevään 2022 aikana.

Hirvijahdin ajankohta on lokakuun toinen viikonloppu eli lauantai 8.10.22, kun hirvenmetsästyskausi alkaa, ja jahdissa ollaan ns. pitkä viikonloppu la-ti (neljä jahtipäivää). Tämän jälkeen voidaan yrittää järjestää syksyn mittaan joitain viikonloppujahteja sen mukaan, miten metsästäjiä pääsee paikalle ja jahti-intoa riittää.


Mitä hirvijahtiin liittyen tapahtuu nyt joulu-tammikuussa?

Jahdin järjestelyt aloitetaan nyt Metsähallitukselle toimitettavalla lupahakemuksella. Tätä hakemusta varten kokoamme hirviseurueen nimilistan eli ns. ampujalistan, jota Metsähallitus käyttää perusteena eri seurueiden hakemusten vertailussa. Metsähallitukselta aluetta hakiessa ensisijalla ovat seurueet, joissa on eniten A-hakijoita eli metsästäjiä, jotka eivät metsästä hirveä jossain muussa seurassa, eikä heillä ole muuta mahdollisuutta hirvenmetsästykseen. Lupaprosessista löytyy lisätietoa myös Eräluvat.fi-sivustolta.

Alueen vuokrasta sekä kaatoluvista tulevat kulut jaetaan ampujalistalla olevien kesken. Ampujalistalla olevat ja osuutensa maksaneet saavat osallistua jahtiin ilman muita lupamaksuja. Lihanjako tehdään lupa-/saalismäärän mukaan.

Ampujalistalle ilmoittautuminen ei ole välttämätön edellytys jahtiin osallistumiselle, vaan jahtiin pääsee mukaan myös päiväkohtaisella vierasluvalla, tätä ennen tarvitaan kuitenkin metsästysalue.

HUOMIOITAVAA 1! Koska hakijan A-luokitus on ratkaiseva tekijä alueen ja kaatolupien myöntämisessä, ampujalistalle saavat ilmoittautua AINOASTAAN sellaiset metsästäjät, jotka eivät metsästä hirveä toisessa seurassa, eikä heillä ole muuta mahdollisuutta hirvenmetsästykseen.

HUOMIOITAVAA 2! Ampujiksi lasketaan ne, joilla on voimassa oleva tai kuluvana vuonna vanheneva ampumakoetodistus (hirvi- tai karhukoe).

HUOMIOITAVAA 3! Ampujalistalle tuleva nimi EI OLE vielä ilmoittautuminen varsinaiseen jahtiin. Keräämme järjestelyjen selkeyttämiseksi keväällä 2022 erikseen varsinaiseen lokakuun jahtitapahtumaan ilmoittautumiset eli silloin ilmoittautuvat ne ampujalistalla olevat, jotka tulevat paikalle jahtiin, sekä vierasluvilla jahtiin osallistuvat. Tästä tulee infoa myöhemmin, kun lupaprosessi on viety läpi.


Ampujalistalle ilmoittaudutaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella.


Ampujalistalle ilmoittautumisen ehdoton takaraja on 20.1.22!


HUOM! Ampujalistalle ilmoittautuminen on päättynyt!

 

Tarvittaessa lisätietoja:

Vellu Lipponen

045-2770888Hirvijahdin 2022 ampujalistan ilmoittautumislomake

7. Kuulutko muuhun hirveä metsästävään seuraan/seurueeseen, joka hakee pyyntilupaa? *
8. Metsästätkö hirveä muussa seurassa/seurueessa tulevana metsästyskautena? *